TaalTaal Logo

Cursussen Frans

Bij TaalTaal leert u Frans op een actieve manier, met veel conversatie en modern, relevant studiemateriaal. Zowel in groepsverband als privé krijgt u altijd veel persoonlijke aandacht en begeleiding.

Het nieuwe seizoen begint in de week van 22 april 2024 en bestaat uit 11 lessen van 120 minuten. Instromen in het huidige seizoen is in principe mogelijk.

Naast de lessen zelf dient u rekening te houden met circa 2,5 uur zelfstudie en huiswerk per week.

In het overzicht hieronder treft u alle informatie aan per cursus. U kunt zich via de aanmeldknoppen direct aanmelden. Indien u vragen heeft of uw instapniveau niet weet, neem dan contact met ons op.

Vanaf september 2023 is het lesprogramma verbeterd en zijn de reguliere lessen 2 uur zodat u sneller vooruitgang boekt op een comfortabel tempo. Als u een doorstromer bent en vragen heeft over de juiste vervolgcursus, neem gerust contact op.

Let op: privélessen Frans en intensieve trajecten kunnen elk moment worden opgestart.

Overzicht cursussen

Français Débutant 1 (A0-A1)

start in de week van 22 april
€335

Omschrijving: In deze cursus maken we een begin met de Franse taal, waarbij we meteen veel aandacht besteden aan de uitspraak van Franse woorden. Verder leert u hoe u iemand kunt begroeten en hoe u afscheid neemt. Ook leert u te zeggen hoe u heet, waar u woont en hoe het met u gaat. Wat komt er nog meer aan bod? Telwoorden, werkwoordsvormen van de werkwoorden op -er, enkele onregelmatige werkwoorden, de ontkenning en verschillende manieren om een vraag te stellen in het Frans. Aan het eind van deze cursus kunt u iets over uzelf vertellen en eenvoudige vragen begrijpen en beantwoorden.

Voor wie: Beginners die nog geen kennis hebben van de Franse taal.

Frequentie, duur, dag en tijd:  Eén keer per week gedurende 11 weken:

* Dinsdag van 18:00 tot 20:00 uur
* Woensdag van 10:00 tot 12:00 uur

Gebruikte lesmethode: Het boek (exclusief) kunt u voor meerdere modules binnen hetzelfde traject gebruiken. U kunt het boek zelf bestellen via o.a. bol.com

book

Entre Nous 1 €40.00

(ISBN: 9789463250191)

Français Débutant 2 (A1)

start in de week van 22 april
€335

Omschrijving: In deze cursus bouwen we verder aan de woordenschat en spreekvaardigheid, zoals hobby's, plannen en boodschappen. Onder meer de verleden tijd (passé composé ) of in de toekomende tijd (futur proche) komen aan bod, net zoals het delend lidwoord (du, de la, de l’ en des). Thema’s die aan de orde komen, zijn onder andere iets bestellen in een restaurant, uw eetgewoonten, kleding, kleuren en klokkijken. Na afloop van deze cursus kunt u zeggen hoe laat het is, wat u graag eet of drinkt, wat voor boodschappen u nodig heeft en wat de prijs van een product is. Ook kunt u korte teksten lezen en er vragen over beantwoorden. Andere grammatica: het bezittelijk voornaamwoord, andere vormen van de ontkenning en weer een paar nieuwe onregelmatige werkwoorden.

Voor wie: Cursisten die Français Débutant 1 hebben afgerond of reeds over ERK niveau A0-A1 beschikken.

Frequentie, duur, dag en tijd:  Eén keer per week gedurende 11 weken: Dinsdag van 18:00 tot 20:00 uur

Gebruikte lesmethode: Het boek (exclusief) kunt u voor meerdere modules binnen hetzelfde traject gebruiken. U kunt het boek zelf bestellen via o.a. bol.com

book

Entre Nous 1 €40.00

(ISBN: 9789463250191)

Français Élémentaire 1 (A1-A2)

start in de week van 22 april
€335

Voor wie: Cursisten die Français Débutant 2 hebben afgerond of reeds over ERK niveau A1 beschikken.

Resultaat na afloop: U weet hoe u voorkeuren moet uitdrukken en kent speciale werkwoordconstructies met het persoonlijk voornaamwoord als meewerkend en lijdend voorwerp. U leest en begrijpt moeilijkere teksten en u kunt ze navertellen in uw eigen woorden. Uw luister- en spreekvaardigheid zijn verder uitgebreid en u kunt een kort verhaal schrijven.

Frequentie, duur, dag en tijd:  Eén keer per week gedurende 11 weken:

* Maandag van 20:00 tot 22:00 uur
* Dinsdag van 12:30 tot 14:30 uur

Gebruikte lesmethode: Het boek (exclusief) kunt u voor meerdere modules binnen hetzelfde traject gebruiken. U kunt het boek zelf bestellen via o.a. bol.com

book

Entre Nous 2 €38.00

(ISBN: 9789463250207)

Français Élémentaire 2 (A2)

start in de week van 22 april
€335

Voor wie: Cursisten die Français Élémentaire 1 hebben afgerond of reeds over ERK niveau A1-A2 beschikken.

Resultaat na afloop: U kunt aan de hand van thema’s deelnemen aan geheel gesprekken over diverse onderwerpen. U bent in staat vragen hierover te formuleren en zelfstandig uw mening te geven. Uw luistervaardigheid is verbeterd. Uw woordenschat is uitgebreid en u spreekt makkelijker. U kunt deelnemen aan een groepsgesprek en uw standpunten duidelijk maken.

Frequentie, duur, dag en tijd:  Eén keer per week gedurende 11 weken:

* Maandag van 18:00 tot 20:00 uur
* Dinsdag van 20:00 tot 22:00 uur
* Dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur

Gebruikte lesmethode: Het boek (exclusief) kunt u voor meerdere modules binnen hetzelfde traject gebruiken. U kunt het boek zelf bestellen via o.a. bol.com

book

Entre Nous 2 €38.00

(ISBN: 9789463250207)

Français Intermédiaire 1 (A2+)

start in de week van 22 april
€335

Voor wie: Cursisten die Français Élémentaire 2 hebben afgerond of reeds over ERK niveau A2 beschikken.

Resultaat na afloop: U begrijpt voor het grootste gedeelte moeilijkere artikelen over zowel concrete als abstracte onderwerpen. U kunt op een vloeiende en spontane manier met anderen praten, wat ervoor zorgt dat u zonder moeite gesprekken kunt voeren met 'native speakers'. U praat op een duidelijke en gedetailleerde manier over verschillende onderwerpen.

Frequentie, duur, dag en tijd:  Eén keer per week gedurende 11 weken:

* Woensdag van 10:00 tot 12:00 uur
* Donderdag van 18:00 tot 20:00 uur

Gebruikte lesmethode: Het boek (exclusief) kunt u voor meerdere modules binnen hetzelfde traject gebruiken. U kunt het boek zelf bestellen via o.a. bol.com

book

Édito B1 €33.00

(ISBN: 9783125295162)

book

Édito B1 Cahier d'exercices €15.00

(ISBN: 9783125295179)

Français Intermédiaire 2 (A2-B1)

start in de week van 22 april
€335

Voor wie: Cursisten die Français Intermédiaire 1 hebben afgerond of reeds over ERK niveau A2+ beschikken.

Resultaat na afloop: Tijdens deze cursus praten we veel over alledaagse onderwerpen, de actualiteit en thema's als de Franse feestdagen en het begrip francofonie. Hierbij komen diverse grammaticale onderwerpen aan bod, zoals de subjunctief, de verschillende soorten verleden tijd en de relatieve bijzin. De teksten die u leest zijn van een moeilijker niveau, maar het lezen hiervan gaat u steeds makkelijker af. Bovendien merkt u dat kunt u zich vloeiender in het Frans kunt uitdrukken, in wat voor situatie u zich ook bevindt.

Frequentie, duur, dag en tijd:  Eén keer per week gedurende 11 weken: Vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur

Gebruikte lesmethode: Het boek (exclusief) kunt u voor meerdere modules binnen hetzelfde traject gebruiken. U kunt het boek zelf bestellen via o.a. bol.com

book

Édito B1 €33.00

(ISBN: 9783125295162)

book

Édito B1 Cahier d'exercices €15.00

(ISBN: 9783125295179)

Français Intermédiaire 3 (B1)

start in de week van 22 april
€335

Voor wie: Cursisten die Français Intermédiaire 2 hebben afgerond of reeds over ERK niveau A2-B1 beschikken.

Resultaat na afloop: Uw Frans is in sterke mate verbeterd. U zou wel eens worden verward met een echte native speaker! U kunt de meeste situaties aan die zich kunnen voordoen tijdens een reis in een gebied waar Frans wordt gesproken. U kunt onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die vertrouwd zijn of uw persoonlijke belangstelling hebben of die betrekking hebben op het dagelijks leven (bijvoorbeeld familie, hobby's, werk, reizen en actuele gebeurtenissen).

Frequentie, duur, dag en tijd:  Eén keer per week gedurende 11 weken:

* Donderdag van 12:30 tot 14:30 uur
* Vrijdag van 18:00 tot 20:00 uur

Gebruikte lesmethode: Het boek (exclusief) kunt u voor meerdere modules binnen hetzelfde traject gebruiken. U kunt het boek zelf bestellen via o.a. bol.com

book

Édito B1 €33.00

(ISBN: 9783125295162)

book

Édito B1 Cahier d'exercices €15.00

(ISBN: 9783125295179)

Français Avancé 1 (B1+)

start in de week van 22 april
€335

Omschrijving: Tijdens deze cursus praten we veel over alledaagse onderwerpen, de actualiteit en thema's als de Franse feestdagen en het begrip francofonie. Hierbij komen diverse grammaticale onderwerpen aan bod, zoals de subjunctief, de verschillende soorten verleden tijd en de relatieve bijzin. De teksten die u leest zijn van een moeilijker niveau, maar het lezen hiervan gaat u steeds makkelijker af. Bovendien merkt u dat kunt u zich vloeiender in het Frans kunt uitdrukken, in wat voor situatie u zich ook bevindt.

Voor wie: Cursisten die Français Intermédiaire 3 hebben afgerond of reeds over ERK niveau B1 beschikken.

Frequentie, duur, dag en tijd:  Eén keer per week gedurende 11 weken:

* Donderdag van 20:00 tot 22:00 uur
* Vrijdag van 12:30 tot 14:30 uur

Gebruikte lesmethode: Het boek (exclusief) kunt u voor meerdere modules binnen hetzelfde traject gebruiken. U kunt het boek zelf bestellen via o.a. bol.com

book

Édito B2 (4) €35.00

(ISBN: 9782278103676)

book

Édito B2 (4) Cahier d'exercices €21.00

(ISBN: 9782278104307)

Français Avancé 2 (B1-B2)

start in de week van 22 april
€335

Omschrijving: De cursus gaat voort op het produceren van uitgebreide overzichten van geavanceerde grammaticale structuren, terwijl er verder wordt gewerkt aan de vooruitgang van de bekwaamheid van de communicatieve vaardigheden. Daarbij ligt de focus op de dynamische toepassing van de levende taal door middel van dialoog, fonetiek en vocabulaire.

Voor wie: Cursisten die Français Avancé 1 hebben afgerond of reeds over ERK niveau B1+ beschikken.

Frequentie, duur, dag en tijd:  Eén keer per week gedurende 11 weken: Vrijdag van 20:00 tot 22:00 uur

Gebruikte lesmethode: Het boek (exclusief) kunt u voor meerdere modules binnen hetzelfde traject gebruiken. U kunt het boek zelf bestellen via o.a. bol.com

book

Édito B2 (4) €35.00

(ISBN: 9782278103676)

book

Édito B2 (4) Cahier d'exercices €21.00

(ISBN: 9782278104307)

Français Avancé 3 (B2)

start in de week van 22 april
€335

Voor wie: Cursisten die Français Avancé 2 hebben afgerond of reeds over ERK niveau B1-B2 beschikken.

Resultaat na afloop: Cursisten zijn in staat om effectief hun meningen in een debat te beargumenteren, uitleg te leggen en te verdedigen. Zij kunnen hun redeneringen uitmunten opbouwen. Zo zullen zij kennismaken met een nieuwe mate van bewustzijn binnen de Franse taal, waardoor zij sneller hun eigen fouten zullen inzien en zo zichzelf zonder hulp kunnen verbeteren. U bent in staat om grammaticaal uitdagende teksten te begrijpen. Grammatica feilloos kunnen toepassen is een fundamenteel aspect van deze cursus.

Frequentie, duur, dag en tijd:  Eén keer per week gedurende 11 weken: Zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur

Gebruikte lesmethode: Het boek (exclusief) kunt u voor meerdere modules binnen hetzelfde traject gebruiken. U kunt het boek zelf bestellen via o.a. bol.com

book

Édito B2 (4) €35.00

(ISBN: 9782278103676)

book

Édito B2 (4) Cahier d'exercices €21.00

(ISBN: 9782278104307)

Frans Conversatie A+ (A2+)

start in de week van 22 april
€335

Omschrijving: Deze cursus is zeer geschikt om naast een reguliere cursus te volgen. De cursus kan ook als zelfstandige cursus worden gebruikt. Bij deze cursus zal iets meer nadruk liggen op de opbouw van vocabulaire en lichte grammatica.

Frequentie, duur, dag en tijd:  Eén keer per week gedurende 11 weken: Vrijdag van 16:00 tot 18:00 uur

Frans Conversatie B+

start in de week van 22 april
€335

Voor wie: Deze cursus is net als Frans Conversatie A zeer geschikt om naast een reguliere cursus te volgen. Het kan ook als zelfstandige cursus worden gebruikt. Bij deze cursus zal iets meer nadruk liggen op vocabulaire opbouw en lichte grammatica.

Frequentie, duur, dag en tijd:  Eén keer per week gedurende 11 weken: Dinsdag van 20:00 tot 22:00 uur

Français Débutant/EN 1 (A0-A1)

start in de week van 22 april
€335

Omschrijving: During this course, we will start studying the French Language by immediately paying a lot of attention to the pronunciation of French words. You will also learn how to greet someone and how to say goodbye. In addition, you will learn how to say your name, where you live and how you are doing. What else will be discussed? Numerals, verb forms connected to the regular verbs ending in -er, some irregular verbs, sentences in the negative form and different ways of asking a question in French. At the end of this course, you will be able to talk about yourself, and understand and answer simple questions.

Voor wie: Beginners with no prior knowledge of French and need instruction from English.

Frequentie, duur, dag en tijd:  Eén keer per week gedurende 11 weken:

* Woensdag van 18:00 tot 20:00 uur
* Donderdag van 10:00 tot 12:00 uur

Gebruikte lesmethode: Het boek (exclusief) kunt u voor meerdere modules binnen hetzelfde traject gebruiken. U kunt het boek zelf bestellen via o.a. bol.com

book

Entre Nous 1 €40.00

(ISBN: 9789463250191)

Français Débutant/EN 2 (A1)

start in de week van 22 april
€335

Omschrijving: In this course, we build your vocabulary to enable you to talk about a variety of subjects including your hobbies, plans and shopping. We will discuss the past tense (passé composé) and future tense (futur proche) as well as du, de la, de l' and des. Themes include ordering something in a restaurant, your own eating habits, clothing, colors and telling the time. After this course you will be able say what time it is, what you like to eat and drink, what kind of groceries you need and what the price of a product is. You will also be capable of reading short texts and answer questions connected to these texts. Other topics include the possessive pronoun, other forms of negative expressions and a few new irregular verbs.

Voor wie: Students who completed Français Débutant 1 or already have a CEFR level of A0-A1 and need instruction from English.

Frequentie, duur, dag en tijd:  Eén keer per week gedurende 11 weken:

* Maandag van 12:30 tot 14:30 uur
* Woensdag van 20:00 tot 22:00 uur

Gebruikte lesmethode: Het boek (exclusief) kunt u voor meerdere modules binnen hetzelfde traject gebruiken. U kunt het boek zelf bestellen via o.a. bol.com

book

Entre Nous 1 €40.00

(ISBN: 9789463250191)

Intensieve cursus Frans

€975

Omschrijving: Een intensieve cursus wordt individueel (voor 1 persoon) gegeven. De omvang is 15 contacturen die worden verdeeld over 1 of 2 weken, bijvoorbeeld 5 dagen achter elkaar van telkens 3 uur. Alles is in overleg samen te stellen voor een maximaal rendement. Houd er wel rekening mee dat u de nodige tijd aan zelfstudie en huiswerk besteedt.

Frequentie, duur, dag en tijd:  in overleg met de docent

Gebruikte lesmethode: De gebruikte methode is in overleg. U kunt o.a. kiezen uit één of meerdere van standaard lesboeken, maar in principe kan elke gewenste methode worden ingezet.

book

Entre Nous 1 €40.00

(ISBN: 9789463250191)

book

Entre Nous 2 €38.00

(ISBN: 9789463250207)

book

Édito B1 €33.00

(ISBN: 9783125295162)

book

Édito B2 €35.00

(ISBN: 9782278080984)

Onze Filosofie

* Kwaliteitseducatie van ervaren leerkrachten * Gericht op praktische resultaten * Veel individuele aandacht en begeleiding * Laagdrempelig en leren in gemoedelijke sfeer * Excursies met docent en medestudenten (op verzoek) * Versnelde trajecten mogelijk *