Klachtenregeling TaalTaal

Wij bij TaalTaal proberen altijd aan de kant van onze cursisten te staan en mee te denken met problemen in plaats van die te veroorzaken. Toch kan het voorkomen dat er een meningsverschil ontstaat tussen het instituut en de cursist. Wij vinden dat de cursist dan recht heeft om een klacht in te dienen. Dat is mogelijk via klacht@taaltaal.nl.

De procedure is als volgt:

  1. Voordat u een officiële klacht indient, waarderen wij het als u eventuele problemen kenbaar maakt bij de receptie. Het TaalTaal Team zal zich voor u inspannen om tot een passende oplossing te komen zodat u maximaal tevreden bent.
  2. Bent u niet tevreden over de geboden oplossing, dan kunt u een offiële klacht indienen en deze ook als zodanig benoemen. Het wordt gewaardeerd als u tevens een voorstel inlevert voor een oplossing waarmee u wel tevreden bent.
  3. Binnen uiterlijk 10 werkdagen ontvangt u bericht. Indien we klacht gegrond wordt verklaard en het niet conflicteert met de algemene voorwaarden, wordt u tegemoet gekomen. De oplossing zal per geval verschillen en zal in goed overleg tot stand komen.
  4. Indien een klacht meer onderzoek vergt dan ontvangt u hiervan binnen 5 werkdagen bericht en zult u op de hoogte worden gesteld van de te verwachten tijdsperiode die nodig is en de reden van het nadere onderzoek.
  5. Indien u met bovenstaande procedure desondanks toch niet tot een resultaat kunt komen, dan kunt u terecht bij een onafhankelijke derde, Freek Jeurissen, die als geschillenbeslechter zal optreden om het geschil te beslechten. Deze persoon kan bindend advies uitbrengen binnen een periode van 28 dagen.
  6. Alle klachten en afhandelingen worden bewaard voor de periode van minimaal 2 jaar en worden vertrouwelijk behandeld.