Wat is 'Soepel Nederlands'?

 • Onderdompelingsmethode gericht op intuïtief Nederlands toepassen
  Deze cursus is specifiek gericht op knelpunten die tijdens normale cursussen Nederlands nauwelijks aan bod komen, maar wel belangrijk zijn om de taal 'echt' te laten klinken, vooral 'de' en 'het' fouten.
 • Flexibel
  De cursus kan 1x, 2x of zelfs 3x per week worden gevolgd.
 • Voor welke niveaus?
  Als u een basiskennis heeft van het Nederlands (A1 niveau), dan kunt u hier al aan deelnemen. Ook als u al over een hoog niveau beschikt (B2-C1), dan kan deze cursus zeer interessant zijn om de puntjes op de 'i' te zetten.
 • Wat is het niet?
  Er komt juist geen grammatica aan bod, daar kunt u een van de reguliere cursussen voor uitkiezen.

Achtergrond

In elke taal zijn er details die moeilijk te leren zijn, die zelfs door native speakers nog vaak fout worden gedaan. Vaak zijn het details in de taal, maar toch verraden ze een niet perfecte beheersing. In het Nederlands is zo’n struikelblok het correcte gebruik van lidwoorden. Mensen die met het Nederlands zijn opgegroeid voelen vaak aan welk lidwoord er voor een zelfstandig naamwoord komt, maar het gaat nogal eens fout. En voor mensen die het Nederlands als tweede taal leren is het al helemaal een moeilijk systeem! Met de woordjes ‘de’ en ‘het’ hangen ook veel verbuigingen samen: als je ‘de’ en ‘het’ niet juist gebruikt, heeft dat ook consequenties voor ‘die’, ‘dat’, ‘dit’ en ‘deze’, bijvoorbeeld.

In de cursus ‘Soepel Nederlands’ bij TaalTaal wordt dit probleem, dat heel ongrijpbaar lijkt, uitgelicht en concreet gemaakt. Veel talencursussen besteden te weinig aandacht dit probleem, terwijl deze fouten behoren tot de meest gehoorde fouten in de Nederlandse taal. In dat opzicht is deze cursus uniek in zijn soort in Nederland!

Aan de hand van een combinatie van theorie en praktijk wordt in deze cursus de foutmarge zo veel mogelijk omlaag gebracht. In de theorie leert u welke regels er toe te passen zijn en werken we volgens de laatste inzichten, maar dit systeem dekt helaas niet de hele lading. Daarom is er groot praktijkdeel in deze cursus ingebouwd: door veel te oefenen met frequente Nederlandse zelfstandige naamwoorden leert u deze te herkennen, en leert u de juiste lidwoorden erbij te gebruiken. Ook wordt er ingegaan op met lidwoorden samenhangende onderwerpen, zoals het gebruik van aanwijzende voornaamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden, want ook daar is de invloed van het lidwoord te zien.

Zo is deze cursus geschikt voor mensen van meerdere niveaus. Het kan zijn dat u met het Nederlands bent opgegroeid, maar toch u kennis van het lidwoordensysteem wilt perfectioneren. Maar het is ook mogelijk dat u net uw cursus Nederlands heeft afgerond, en toch nog eens wilt kijken hoe dit stukje taal ook alweer in elkaar zat.